Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Hitte-alarm voor je auto

Ontwerpen & Coderen

Autor: Koen Stulens

Fach:  STEM

Schlagwörter: Algorithm, Programming

Python-module Turtle

Turtle Graphics met de TI-84 Plus CE-T Python Edition

Autor: Koen Stulens

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algorithm, Coding, Fractal

Python-module Turtle

Turtle Graphics voor de TI-84 Plus CE-T Python Edition

Autor: Koen Stulens

Fach:  Computer Science, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algorithm, Coding, Fractal

Rëele functies anders bekeken

Enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren

Autor: Koen Stulens

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Equations, Functions, Modelling

Kraak de Code

Programmeer je eigen codeersysteem!

Verlag: T³ Europe

Autor: Koen Stulens

Fach:  Mathematics

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Koen Stulens

Autor: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area