Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Tillämpningar på differentialekvationer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Differenzialgleichungen ,  Übung ,  Graphen

Vi utnyttjar TI-Nspire´s grafiska/numeriska analysverktyg för differentialekvationer. Vi tar upp den s.k. logistiska tillväxtekvationen och olika typer av fallrörelse. Vi visar också på slutet upp hur beräkningar kan spåra ur.

Publisher specific license