Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Kapitel 2 - Övning 3 - Mata in ett värde för en variabel

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  MINT

Schlagwörter  Raumgeometrie ,  Programmierung

I denna tredje lektion för enhet 2 kommer du att lära dig använda uttryck och lagra värden i variabler inom program.

Syfte:

  • Lära dig hur man programmerar matematiska uttryck.
  • Förstå i vilken ordning matematiska operationer utförs.
  • Förstå skillnaden mellan matematiska variabler och datavariabler.
  • Evaluera uttryck.
  • Lagra resultat av uttryck i variabler.

Publisher specific license