Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik

I denna övning ska du undersöka några av körfunktionerna. De fyra körkommandona i övning 1 innehöll citattecknen ett blanksteg efter själva kommandot. Det beror på att det finns andra val du kan göra som tillägg till kommandona. I denna övning undersöker vi detta.

Hela "Koda med TI" finner du här

Publisher specific license