Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Video | Widget: Rita i kemin

Rita enkelt i kemin med stöd av symboler

Verlag: T³ Sverige

Herausgeber: Olli Karkkulainen

Autor: Olli Karkkulainen

Fach:  Chemie

Schlagwörter  Chemie

Denna video visar exempel på hur du snabbt kan rita i kemi med hjälp av färdiga symboler.

Ladda ner widget från denna sida.

Videos

Creative Commons license - Attribution-ShareAlike

More info: creativecommons.org.