Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Färjtrafik | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - I aktiviteten undersöker vi ett problem som handlar om två färjor som rör sig oavbrutet mellan två färjelägen A och B. Vi använder en av de förinstallerade apparna.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Algebra ,  Lehrplan ,  Graphen

I aktiviteten undersöker vi detta problem: Två färjor rör sig oavbrutet mellan två färjelägen A och B. Färjorna avgår samtidigt, den ena från A och det andra från B. Färjorna möts första gången 800 m från A. Då båda fartygen har vänt i respektive färjeläge möts de på återfärden 200 m från B. Hur långt är avståndet mellan färjelägena A och B?
Här ges tillfälle att arbeta både grafiskt/numeriskt och algebraiskt. Vi utnyttjar också en av de förinstallerade apparna.

Publisher specific license