Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Glidande stege | TI-Nspire CX-T

Ma 3 | En stege glider, spåra banan som målarens fötter har.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Circle, Curriculum, Equations

De vanligaste orden | TI-Nspire CX

Här kommer matematiken in och det handlar bland annat om omvänd proportionalitet, logaritmer och räta linjens ekvation.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Herausgeber: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations, Logarithms, Proportionality

Rëele functies anders bekeken

Enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren

Autor: Koen Stulens

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Equations, Functions, Modelling

Le cinéphile

Cette activité présente une situation problème permettant de traduire la problématique à l'aide d'un système de deux équations à deux inconnues.

Verlag: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations

Résoudre une équation

Cette activité pour tous lycéens (général et professionnel) permet de mettre en place diverses méthodes de résolutions d'équations grâce à la calculatrice.

Verlag: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations

La Moyenne à tout prix

Cette activité permet de travailler sur une situation problème et de traduire la problématique à l'aide d'une équation du 1er degré à une inconnue.

Verlag: T3 France

Autor: T3 France

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations

Closing remarks Sharing Inspiration 2019

Closing remarks bringing to an end 4 days of intense discussion and debate. One day spent at the Jacques Delors building with policy makers and the next three with educators in the Crowne…

Verlag: T³ Europe

Autor: Ian Galloway

Fach:  Other

Schlagwörter: Equations, Sharing Inspiration 2019

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar vi närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Algebra

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Snijpunten TI-Nspire CX

Functies & Grafieken

Verlag: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Equations